Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Έργα VRACE, MATHESIS, ALIVE

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) , Τετάρτη 28 Δεκέμβρη 2022, 18:00 - 20:00


Αγαπητοί Συνάδελφοι, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών στα πλαίσια της συμμετοχής του σε τρία Ευρωπαϊκά έργα της κατηγορίας Erasmus+, τα οποία βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση τους, οργανώνει μια διαδικτυακή ημερίδα με αντικείμενο την χρήση 3Δ Εικονικών Κόσμων στην διδασκαλία, στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των έργων.

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της ημερίδας είναι ο εξής: Σύνδεσμος Zoom

Πρόγραμμα Ημερίδας


Συνοπτικά το αντικείμενο των τριών έργων:

  • VRACE: Εκπαιδευτικό υλικό για καθηγητές ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες υπολογιστών για χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όπως WEB2.0, κοινωνικά δίκτυα και 3Δ εικονικοί κόσμοι.
  • MATHESIS: Εικονικός κόσμος με εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για εκμάθηση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ σε μαθητές δημοτικού & γυμνασίου.
  • ALIVE: Εικονικός κόσμος με εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για εκμάθηση ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ σε μαθητές δημοτικού & γυμνασίου.
VRACE - 2020-1-UK01-KA201-079177
MATHESIS - 2020-1-RO01-KA201-080410
ALIVE - 2020-1-SK01-KA201-078297
All three projects are co-funded by: Erasmus+ Programme of the European Union